Kansainvälisyys

Hanketuet

Kansainvälistyminen kuntoon

Yritysryhmähanke Kansainvälisyys kuntoon on kuuden maaseutumatkailuyrityksen, kansainvälistymisestä ja yhteistyöstä uutta kasvua hakevan, mikroyrityksen tarpeista lähtevä hanke. Hanke keskittyy yritysten kehittämiseen, uusien verkostotuotteiden tuotteistamiseen, yritysten kansainvälistymistä …

Lue lisää
Hanketuet

Geocooperation Germany–Finland

Hanke on kansainvälinen kehittämishanke kahden perusteilla olevan geoparkin välillä, suomalaisen Lappajärven Kraatterijärven geoparkin (Impact Crater Lake Geopark) ja saksalaisen Sachsen Mitte geoparkin välillä. Hankkeen tavoitteena …

Lue lisää
Hanketuet

Twinning villages

Hankkeessa luodaan kolmelle Aisaparin alueen kylälle (Luoma-aho, Itäkylä ja Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti) pohja ystävyyskylätoimintaan. Hankkeessa lisätään kansainvälistä toimintaa Aisaparin kylille ja luodaan kylille mahdollisuus saada uusia ideoita …

Lue lisää
Hanketuet

Tartu maisemaan – Grab the landscape

Leader Aisapari ry:n, Leader Kuudestaan ry:n ja Leader Ceder Axarquian taidetoimijat tuottavat yhteistyössä opetuspaketin, joka tarjoaa uusia menetelmiä taiteen tekemiselle, näkemiselle, kokemiselle ja esittämiselle käyttäen …

Lue lisää
Hanketuet

Rural working hub

Rural working hub: creating communal working spaces for entrepreneurs an telecommuters -hanke etsii hyviä toimintamalleja ja jaetaan tietoa sekä hyviä käytänteitä etätyötilojen/ yhteisöllisten työtilojen suunnittelusta …

Lue lisää
Hanketuet

FRANSU – Bioenergian monet mahdollisuudet

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Ranskassa sijaitsevan Dinan Agglomération alueen kanssa. Yhteistyöllä halutaan edistää osapuolten aluekehitystä, samalla kehittäen näiden kahden maaseutualueen välistä yhteistyötä. Ydintavoitteena on tiedonvaihto erilaisten …

Lue lisää
Hanketuet

Outdoor Leader – Aisaparin reitit

Kyseessä on Aisaparin alueella toteutettava yleishyödyllinen kansainvälinen hanke. ”Outdoor Leader / Aisaparin reitit” -hankkeessa edistetään Aisaparin alueen retkeilyreittien ja ulkoilualueiden paikallisia kehittämistavoitteita sekä kehitetään vastaavien …

Lue lisää
Hanketuet

Kenttäratsastusosaaminen kansainväliselle tasolle

Kauhavan Ratsastuseura KaRS:n strategian 2018-2022 mukaisesti Aisapari-rahoitteisella hankkeella kehitetään seuran osaamista uuden kilpailulajin, kenttäratsastuksen, osalta. Samalla jatketaan Aisaparin vuoteen 2019 saakka rahoittamaa investointihanketta, jossa rakennetaan …

Lue lisää
Hanketuet

Kansainväliset mallit ikääntyvien avuksi

Kansainväliset mallit ikääntyvien avuksi on kansainvälisiä parhaita käytäntöjä ja malleja ikäystävälliseen toimintaan kartoittava esiselvityshanke. Hankkeessa haetaan mallia kansainvälisiltä osaajilta ja tuotetaan niistä käytännön esimerkkejä ja …

Lue lisää
Hanketuet

The FinEst Band Camp

Hanke on alueiden ja kansainvälinen kansainvälistymistä edistävä hanke, jossa kansainvälisyyttä aktivoidaan musiikin avulla. Kansainvälisen toiminnan avulla tarjotaan kansainvälisyyskokemuksia mahdollisimman monelle nuorelle. Kansainvälisen toiminnan toivotaan juurtuvan …

Lue lisää
Vieritä ylös