Kehittämishanke

Hanketuet

LuontoOn

LuontoOn-hanke toteuttaa repullisen reipasta luontoseikkailua, jota voi kuka tahansa hyödyntää lähtiessään tutkimusretkelle luontoon. Hankevetäjä suunnittelee luonnon tutkimiseen tarkoitetut reput ja järjestää lapsille ja nuorille luontoon …

Lue lisää
Blogitekstit

Kestävät kylät

Luonnossa on valtavat mahdollisuudet virkistäytymiseen, matkailuun ja yritystoimintaan. Aisaparin alueen vetovoimaisuus perustuu vahvasti luontoon ja maaseutumaisemaan. Asuinalueen luonnon ja ympäristön hyvinvointi pitää tutkitusti yllä myös …

Lue lisää
Hanketuet

YYA

Härmien Kehittämisyhdistys ry:n hallinnoimassa hankkeessa aktivoidaan paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä yhteisiin kehittämistoimiin lähinnä matkailun ja teollisuuden alalla, mutta yhteistyötä tehdään kaikkien tahojen kanssa.  Laajasti ajateltuna …

Lue lisää
Hanketuet

Digilaari

Digilaari-hankkeessa tuodaan digitaaliset työkalut ja some-kanavat tutuksi yrittäjille. Yrittäjien lisäksi hankkeessa ovat mukana alueen lukioiden yrittäjyyskurssien opiskelijat. – Yhteistyö osapuolten kesken on ollut erinomaista. Digitaalisuus …

Lue lisää
Hanketuet

Luovuudella lujemmaksi

Hanke luo toimintamalleja tukemaan luovan alan yrittäjien ja ammattilaisten osaamista, työllistymistä, verkostoitumista ja kansainvälistymistä sekä luo verkostoja ja yhteistyömahdollisuuksia luovan alan yrittäjien ja muiden alojen …

Lue lisää
Hanketuet

Pohjalainen kotiseutu

Pohjalainen kotiseutu -hankkeessa muodostetaan tulkinta Järviseudun alueen asukkaiden kotiseutukäsityksistä sekä kotiseudun avainkohteista. Hankkeen lähtökohtana on ajatus, että ihmisen paikkaan kiinnittymisen ensisijainen muoto on henkilökohtaisten kokemusten …

Lue lisää
Hanketuet

Digiperintö

Hankkeen tavoitteena on luoda virtuaalisia malleja historiallisesti tärkeistä rakennuksista sekä kehittää Aisaparin alueen elokuvatoimintaa. Hanke pyrkii tuomaan kulttuuriperintöämme lähemmäksi ihmisiä uuden teknologian avulla sekä säilyttämään …

Lue lisää
Hanketuet

Kansainvälistyminen kuntoon

Yritysryhmähanke Kansainvälisyys kuntoon on kuuden maaseutumatkailuyrityksen, kansainvälistymisestä ja yhteistyöstä uutta kasvua hakevan, mikroyrityksen tarpeista lähtevä hanke. Hanke keskittyy yritysten kehittämiseen, uusien verkostotuotteiden tuotteistamiseen, yritysten kansainvälistymistä …

Lue lisää
Hanketuet

Lean Training – Tuotannon tehostaminen teollisuudessa

Hankkeen tavoitteena on kehittää eteläpohjalaisen valmistavan teollisuuden yritysten kannattavuutta ja tehokkuutta Lean-menetelmän avulla. Kannattavuuden kasvattamisen avulla yritysten on mahdollista säilyttää nykyiset työpaikat ja mahdollisesti tarjota …

Lue lisää
Elinkeinollinen kehittämishanke

Omistajanvaihdosten edistäminen Härmänmaalla

Tilastokeskuksen mukaan Kauhavalla on noin 1500 yritystä ja Lapualla noin 1100 yritystä. Edellä mainittuja lukuja mukaillen pelkästään Kauhavan ja Lapuan alueella on odotettavissa satoja ikääntymisestä …

Lue lisää
Vieritä ylös