Kansainvälisyys

Aisapari tukee kansainvälistymistä

Autamme hankkeiden suunnittelussa, kumppaneiden ja sopivan rahoitusohjelman etsinnässä.

Kansainvälisyys on olennainen osa Leader-ohjelmaa, sen kautta lisätään eurooppalaisten maaseutualueiden yhteistyötä ja vahvistetaan maaseudun elinvoimaa ja osaamista.

Kansainvälisen Leader-hankkeen suunnittelussa kannattaa heti alkuvaiheessa olla yhteydessä Aisapariin, sillä hankkeiden valmisteluun tarvitaan mukaan oma paikallinen Leader-ryhmä.

Autamme myös muiden EU-rahoitusohjelmien etsinnässä.

Kansainvälisen hankkeen suunnittelu alkaa, kuten tavallisenkin hankkeen, tavoitteiden ja perusteiden määrittelemisellä.

Maaseutuohjelman materiaalipankissa Hankitoimijan käsikirjassa on hyvä mallipohja hankesuunnitelman tekemiseen. (https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/tuenhakijalle/hanketoimijan-kasikirja/).

Kansainvälistä hanketta haetaan samoilla lomakkeilla kuten tavallista Leader-hanketta. Linkit Hyrrä-järjestelmään ja lomakkeisiin: http://www.aisapari.net/leader-rahoitus/hankehaku

Alla olevilla kansainvälisen hankkeen ohjeilla pääset alkuun ja pidät muistissa kansainvälisen hankkeen suunnittelun vaiheet.

Voi ladata ohjeet myös  PDF-tiedostona tästä linkistä.

Hankkeen hakeminen

 1.  Hankkeen idean hahmotuttua, ota yhteyttä Aisaparin toimistoon.
 2.  Etsi paikalliset ja kansainväliset kumppanit hankkeellesi. Aisapari auttaa kumppanien etsinnässä.
 3. Aiesopimuksen laatiminen kansainvälisten kumppaneiden kanssa.
 4. Hankesuunnitelman laatiminen yhdessä kumppaneiden kanssa.
 5. Yhteistyösopimuksen laatiminen kansainvälisten kumppaneiden kanssa.
 6. Hankehakemuksen jättäminen oman alueen Leader-toimintaryhmälle. Hakemuksen tulee sisältää hakemuslomakkeet, hankesuunnitelman ja yhteistyösopimuksen
 7. Leader-toimintaryhmän hankekäsittely
 8. Hankkeen päähakijan (Lead Partner) Leader-ryhmä lähettää hakemuksen käsittelyyn päättävälle viranomaiselle (Suomessa ELY-keskus).
 9. Viranomaiskäsittelyn jälkeen hakijat saavat tiedon hankkeen hyväksynnästä. Tieto hyväksynnästä toimitetaan myös Euroopan komissiolle.
 10. Hankkeen toteutus voi alkaa
 11. Hankkeen seurannassa ja loputtua tulee toimittaa Leader-ryhmälle ja päähakijalle tarvittavat aineistot hankkeen toteuttamisesta.

Euroopan komission malli kansainvälisen yhteistyöhankkeen sopimukselle tässä linkissä (pdf).

Euroopan Unionin ja muiden kansainvälisten organisaatioiden tarjoamat rahoitusmahdollisuudet kansainväliseen yhteistyöhön kannattaa hyödyntää. Ohjelmista löytyy omat tukimuodot nuorten kansainvälistymisen tukemiseen, kansalaisjärjestöjen yhteistyöhön ja aikuisten elinikäisen oppimisen tukemiseen. Omat tukimuodot löytyvät myös elinkeinojen kehittämiseen.
EU-rahoituksen tietopaketti (2017, pdf). 

Rahoitusohjelmia

Interreg-ohjelmat

Interregin alaohjelmat

Pohjoismaisen yhteystyön rahoitusta

 • Pohjoismainen ministerineuvosto 
 • Nopef myöntää pienille ja keskisuurille pohjoismaisille yrityksille rahoitusta vihreään kasvuun ja kestävään kehitykseen liittyviin esitutkimuksiin

Erityisesti yrityksille suunnattu rahoitus

Tietoa, tukea ja kumppaneita

Kansainvälisyys Aisaparin strategiassa

Kansainvälisyys ja kansainvälistymisen tukeminen ovat osa Aisaparin Merkki päällä – kehittämisstrategiaa 2014-2020. Kansainvälisen yhteistyön suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota toimijoiden tarpeisiin ja resurssien mukaiseen yhteistyöhön.

Tavoitteena on, että Aisaparin alueen toimijat osaavat hyödyntää kansainvälistymisen mahdollisuudet, saavat uusia yhteistyökumppaneita, tietoja ja taitoja, jotka hyödyttävät heidän toimintaansa. Kansainvälisyys on myös oman toiminnan esille tuomista ja osaamisen jakamista.

Kansainvälisessä toiminnassa hyödynnetään yritysten, yhdistysten ja kuntien valmiit kansainväliset yhteydet. Ohjelman erityisenä tavoitteena on kannustaa nuoria kansainvälisyyteen. Kansainvälisyys voi olla osa niin isoa kuin pientä kehittämisideaa.

Ota yhteyttä!

Heli Talvitie
kansainvälisyyskoordinaattori
puh. 044 238 2014
sähköposti: heli.talvitie(a)aisapari.net 

Ellinoora Takala
kansainvälisyyskoordinaattori
puh. 0400 152 171
sähköposti: tnc(a)aisapari.net

Vieritä ylös