Tartu maisemaan

Maisema on aina osa meitä. Aina olemme jossakin tai osa jotakin maisemaa.

Maisema tarkastelun alla niin Suomessa kuin Espanjassa

Kun Nelimarkkamuseo aloitti yhteisen projektin suunnittelun Kuudestaan ry:n ja espanjalaisen Axarquian alueen kanssa, oli tavoitteena yhdessä rakennettu kuvataiteen virtuaalinen opetuspaketti alueiden nuorille. Teemaksi valittiin maisema, jota tarkasteltaisiin tutun maaseutuympäristön ja kansainvälisen yhteistyön kautta. Tavoitteena oli näyttelyitä, leirejä ja työpajoja. Sitten iski pandemia. 

Matkustus- ja kokoontumisrajoitusten lisäksi alkoi näyttää siltä, että espanjalainen yhteistyökumppani ei saa rahoitusta hankkeelle, vaikka hakemusta muokattiin useita kertoja rahoittajan vaatimusten mukaiseksi. Projektin toteuttaminen oli jo kuitenkin aloitettu Suomessa ja suomalaisella sisulla sitä päätettiin jatkaa vastoinkäymisistä huolimatta. Hankkeen yhdessä projektipäällikkö Maria Lampisen kanssa ideoinut, espanjassa asuva Kristian Kaarna pysyi mukana toteuttamassa tavoitteita, vaikka rahoittaja ei lopulta myöntänytkään rahoitusta sikäläiseen yhteistyöprojektiin.  

Pandemia loi haasteita hankkeen toteuttamiseen

Alkuperäistä visiota lähdettiin toteuttamaan toimenpitein, jotka sopivat pandemian aikaan. Verkkokokoukset tulivat tutuksi ja nyt hankkeelle suunniteltu digitaalinen alusta alkoi olla todella tarpeellinen. Aluksi kuitenkin perehdyttiin alueella vaikuttaneiden taiteilijaprofessori Eero Nelimarkan ja arkkitehti Alvar Aallon , maisemakäsityksiin ja maiseman merkitykseen heidän töissään.  Kun kokoontumisrajoituksen hellittivät, alueen taiteilijat pääsivät tapaamaan ja työpajoja pystyttiin järjestämään.  

Projektin taiteilijoihin, tapahtumiin ja teoksiin voi tutustua hankkeen kotisivulla:
Eu art photography project | Grab The Landscape | Finland | Spain 

Taidetta Kainuussa, Nelimarkkamuseossa sekä Espanjassa

Koska matkustusrajoitukset estivät ulkomaanmatkat, paikallista taiteilijoista koottu työryhmä vieraili Mustarinda-residenssissä Kainuussa. Maisema poikkeaa paljonkin lakeudesta, joten se korvasi siltä osin ulkomaanmatkan. Opetuspakettien suunnittelun lisäksi matka oli tärkeä työryhmän toiminnan kannalta: Ihmiset saivat mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja luonnon ja kulttuurin monimuotoisuutta edistävän Mustarida ry:n residenssiin sekä kokea yhdessä taidetta ja alueen luontoympäristöä. 

Taideleirillä Nelimarkkamuseossa nuoret pääsivät taiteilijoiden johdolla kokeilemaan maiseman tallentamista eri tekniikoin. Syntyneet teokset ladattiin projektin kotisivulle, jonne syntyi virtuaalinen näyttely. Hankkeen päätapahtuma, taideleiri ja näyttely Riogordossa toteutui lopulta, vaikka suunniteltua pienempänä. Matkalla saatiin aikaan yhteistyötä paikallisten taiteilijoiden kanssa, päästiin työskentelemään ulkona ja saatiin järjestää näyttely Riogordon etnografisessa museossa. Matkalle osallistuneiden taiteijoiden yhteistyö syveni ja uusia ideoita työpajoja varten kehiteltiin.  

Tarvetta paikallisten taiteilijoiden yhteistyölle

Matkojen ja leirien aikana ilmeni, että tarve paikallisten taiteilijoiden yhteistyölle ja vuorovaikutukselle on ilmeinen. Käytännössä kaikki puurtavat yksin työhuoneillaan, eikä voimia alueen kulttuurielämän kehittämiseen riitä, vaikka tahtoa olisi. Ideoita olisi, kuten grafiikkakeskuksen perustaminen Nelimarkkamuseon yhteyteen. Tuleva yhteistyöprojekti voi olla iso tai pieni. Pääasia on, että kokoonnutaan yhdessä innostavan teeman ympärille. Se tuo aina uutta intoa myös omaan työskentelyyn. 

Tartu maisemaan -projektin aikana toimintaympäristö todella asetti haasteita toteutukselle. Tarvittiin joustavuutta niin tekijöiltä kuin rahoittajiltakin, että projekti ja sen hienot ideat saatiin lopulta toteutukseen ja maaliin. Suomalaista byrokratiaa moititaan, mutta tarvittaessa joustavuutta löytyy, kun projektin toteuttaja tekee oman osuutensa ammattitaidolla.  

Lue lisää hankkeesta

Tartu maisemaan -hanke Espanjassa

Tartu maisemaan -hankkeen työpajaviikko Riogordossa toteutui hienosti suunnitelmien mukaan loka-marraskuun vaihteessa. Kaupungintalolla oli tervetuliaistilaisuus ja lounastarjoilu maanantaina, sen jälkeen kipusimme Pyhälle vuorelle, jossa Villa Kaarna sijaitsee. Taiteilijat saivat tarttua kynään ja pääsivät työn makuun. Tiistain vietimme yhdessä Kuudestaan-ryhmän kanssa Malagassa, jossa kuvataiteilija Vanessa piti meille meditatiivisen taiteen kurssin. Sen lisäksi tutustuimme Picasso-museoihin, Madame Thyssenin kokoelmaan

Read More »

Tartu maisemaan – Grab the landscape

Leader Aisapari ry:n, Leader Kuudestaan ry:n ja Leader Ceder Axarquian taidetoimijat tuottavat yhteistyössä opetuspaketin, joka tarjoaa uusia menetelmiä taiteen tekemiselle, näkemiselle, kokemiselle ja esittämiselle käyttäen sekä perinteisiä tekniikoita, että hyödyntäen digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia. Kohderyhmänä on alueiden nuoriso, joka halutaan houkutella uusilla käytännöillä taideharrastuksen pariin. Hankkeen teemana on maisema ja tavoitteena antaa uusi arvo omalle

Read More »
Scroll to Top