Juurille –hanke tavoitti tuhansia 

Härmänmaan 4H-yhdistyksen Juurille -hankkeen tavoitteena oli tuoda esille Kauhavan kylien ja asuinalueiden kulttuurihistoriaa, vahvistaa kylien omaleimaisuutta ja identiteettiä. Hankkeen tavoitteena oli tehdä Kauhavaa tutuksi lapsille ja nuorille, sekä tukea paikallisia yrityksiä ja rohkaista nuoria yrittäjiksi.

— Hanke syntyi tarpeesta kertoa lapsille ja nuorille oman kylän ja lähialueen kylien tarinoita ja nostaa esiin mielenkiintoisia kohteita ja henkilöitä läheltä. Oman kylän historia ei välttämättä ole lapsille ja nuorille tuttu ja on tärkeää tuoda sitä esille, Härmänmaan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Siltamäki kuvailee.

Hanke toteutettiin vuosien 2021–2023 välisenä aikana ja sen aikana järjestettiin ja osallistuttiin yli 60 tapahtumaan. tavoitettiin kerhojen, leirien, tapahtumien, kurssien ja muiden aktivointien kautta tuhansia lapsia, nuoria ja aikuisia sekä innostettiin nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä. Hankkeen aikana syntyikin esimerkiksi keppihevosyrittäjä, kotikäyntejä tarjoava parturiopiskelija, kesäkahvila sekä piha- ja puutarhatöitä tarjoava yrittäjä.

— Hankkeessa tehtiin paljon yhteistyötä kyläyhdistysten, muiden yhdistysten sekä yrittäjien kanssa, Siltamäki kertoo. 

Pentti Kirkkomäki opetti perinteistä vihdantekoa lapsille Varpulan kylätalolla kesällä 2022.

Hankkeen jälkeen aktiivista kerhotoimintaa kylätaloilla

Hankkeen aikana kerättiin historiallisia dokumentaatioita kylien tarinoista, tunnetuista asukkaista ja mystisistä /kulttuurihistoriallisesti arvokkaista paikoista. Näiden teemojen tai mysteereiden ympärille rakennettiin vuorollaan eri kyliin toiminnallisia tapahtumia yhteistyössä kyläseurojen, yritysten, kaupungin museotoimen, kotiseutuyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

— Esimerkiksi Ylikoskella pidettiin kummitusilta keväällä 2023, tutustuttiin Ylimäen tilaan Marketta Kankaan johdolla osana Elontrysköön ohjelmaa elokuussa 2021 ja esimerkiksi kesällä 2022 järjestetiin liikunta- ja perinneleikkikerhoja yhdessä Ylihärmän MLL:n kanssa, jatkaa Siltamäki.

Yksi osa hanketta oli järjestää yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa toimintaa kylille, joissa ei ollut vakiintunutta kerhotoimintaa lapsille. Hankkeen päätyttyä osaan kylistä toiminta on vakiintunut ja lapsille on saatu omaan kylään aktiviteetteja.

— Uusien vakiintuneiden kerhojen lisäksi hankkeesta jäi paljon uusia yhteistyökumppaneita meille sekä kymmenille yhteistyökumppaneillemme. Meille oli tärkeää, että meidän yhteistyökumppanimme verkostoituvat myös keskenään ja siinä onnistuttiin erinomaisesti, Siltamäki toteaa. 

Ninni Rantala kutoo vanhanajan poppanaa itsetehdyistä kuteista.

Kylien kulttuurihistorialliset tarinat talteen jälkipolville

Hankkeen aikana kerättiin myös muisteloita Kauhavalta eri tapahtumien sekä ilmoitusten kautta. Muistelot kirjattiin ylös ja painettiin kirjaksi, joka jaettiin Kortesjärven, Alahärmän, Kauhavan ja Ylihärmän kirjastoihin. Näin säilytettiin kylien kulttuurihistoriallisesti arvokasta tietoa ja tarinoita seuraaville sukupolville.

Hanke päättyi vuoden 2023 lopussa ja Härmänmaan 4H-yhdistys valmistautuu nyt seuraavaan hankkeeseensa, joka hyppääkin historiasta tulevaisuuteen lasten digitaitojen parissa.

Lue lisää

Juurille

Tuodaan esille Kauhavan kylien ja asuinalueiden kulttuurihistoriaa, vahvistetaan kylien omaleimaisuutta ja identiteettiä. Tehdään Kauhavaa tutuksi ja rohkaistaan nuoria yrittäjiksi. Luodaan pysyviä käytänteitä ja toimintamalleja ja luodaan yhteistyöverkosto myös hankkeen jälkeen toteutettavia tapahtumia silmällä pitäen.Edistetään maaseutumaisten asuinalueiden vetovoimaa ja aktivoidaan kylien ihmisiä yhteistyöhön. Hankkeen numero 157497, kehittämishanke.Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.Hallinnoija: Härmänmaan 4H-yhdistys ry,

Read More »
Scroll to Top