VeVa – Vetovoimainen ja vastaanottava kylä

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on auttaa paikallisyhteisöt tunnistamaan ja havaitsemaan paremmin yhteiskunnallisen roolinsa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoavina ja vahvistavina yhteisöinä sekä oman ympäristönsä elinvoimaisuutta edistävinä tahoina.
Hanke tarjoaa osallisuusvalmennusta ja paikallisia kehittämistyöpajoja kyläyhteisöjen toiminnan brändäämisen sekä vastaanottavuuden ja osallisuuden lisäämiseen.

Hankkeen numero 170589, kehittämishanke.

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: Suomen Kylät ry, Finlands Byar rf, yhteyshenkilö Manar Ameli.

Hankkeen kustannusarvio 135 568,08 €

Julkinen tuki 135 568,08 €

 Hankeaika 1.11.2021-30.6.2022. 

Scroll to Top