TAITO

TAITO-hankkeessa edistetään lappajärveläisten lasten ja nuorten moderneja kädentaitoja mm. digitaalisuutta hyödyntäen. Kohderyhmänä olevat lapset ovat 8–18-vuotiaita. Lapset ja nuoret oppivat paikallisesta kulttuurihistoriasta mm. digitalisoiden materiaalia kerhojen ja kurssien muodossa. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä hankkeeseen osallistuvien lasten ja nuorten kanssa näyttely. Hankkeen teemana on tekemällä oppiminen.

Hankkeen numero 173628, kehittämishanke.

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: Lappajärven 4H-yhdistys ry, yhteyshenkilö Kirsi Sänkiaho.

Hankkeen kustannusarvio 35 459,60 €

Julkinen tuki 31 913,64 €

Yksityinen rahoitus 3 545,96 €, josta talkootyötä 3 223,60 €

Hankeaika 2.1.2022-28.2.2023.

Scroll to Top