Taide- ja kulttuurikeskus Onnintupa II

Hankkeessa juurrutetaan ja kehitetään green art -toimintamallin mukaista taide- ja kulttuurikeskustoimintaa Lappajärven Onnintuvalle sekä selvitetään jatkuvan toiminnan taloudellisia toimintaedellytyksiä toimintamallille.

Lähtökohtana on paikallinen osaaminen, kulttuuri ja kulttuuriperintö, niiden moninainen hyödyntäminen.
Perusajatuksen on tuottaa ns. lähikulttuuria, joka on helposti saavutettavaa.

Hankkeen numero 200030, kehittämishanke.

Hanke on saanut rahoituksen Leader
AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: Kulttuuriyhdistys Karikko ry, yhteyshenkilö Tuija Ahola.
Hankkeen kustannusarvio 31 778,40 €
Julkinen tuki 28 600,56 €
Yksityinen rahoitus 3 177,84 €
josta talkootyötä 3 000,00 €

Hankeaika 1.6.2022-30.6.2023.

Scroll to Top