Koneinvestointi

Yritys investoi uuden 2-teräisen katkaisusahan hankintaan. Investointi mahdollistaa uusien tuotteiden ja tuotemateriaalien katkaisun ja valmistuksen. Valmistustoimintaa saadaan tehostettua ja tuotteiden mittatarkkuutta parannettua toteutettavan investoinnin myötä.

Hankkeen numero 143211, yritystuki.

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: Järvinikkarit Oy, yhteyshenkilö Mikko Varila.

Hankkeen kustannusarvio 10 000,00 €

Julkinen tuki 2 000 €

Yksityinen rahoitus 8 000 €

Hankeaika 22.9.2021 saakka

 

Scroll to Top