Koneinvestointi

Koneinvestointi. Uudistetaan teollisuuden konetta. 

Hankkeen numero 193372, yritystuki.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Kestopalkki LPJ Oy,  yhteyshenkilö Suvi Nieminen.

Hankkeen kustannusarvio 36 000,00 €
Julkinen tuki 7 200,00 €
Yksityinen rahoitus 28 800,00 €.

Hankeaika 8.11.2022 – 8.11.2023.

Scroll to Top