Klapikoneen hankinta

Hankitaan klapikone tukemaan metsäkoneurakointia.

Hankkeen numero 158929, yritystuki.

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: Nygård Arto Kalevi.

Hankkeen kustannusarvio 10 130,64 €
Julkinen tuki 2 026,13 €
Yksityinen rahoitus 8 104,51 €.

 Hankeaika 30.6.2022 saakka.  

Scroll to Top