JVS investointihanke

Kehitetään, uudistetaan ja tehostetaan yrityksen toimintaa uusilla laiteinvestoinneilla. Hankkeella tähdätään kasvuun ja tuloksen luontiin, kuitenkin säilyttäen asiakaslähtöisyys ja joustavuus haastavilla nykymarkkinoilla.

Hankkeen numero 162408, yritystuki. 
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: JV Systems Jarno Vieri, yhteyshenkilö Jarno Vieri.

Hankkeen kustannusarvio 48 100,00 €
Julkinen tuki 9 620,00 €
Yksityinen rahoitus 38 480,00 €.

 Hankeaika 29.12.2022 saakka.  

Scroll to Top