Juurille

Tuodaan esille Kauhavan kylien ja asuinalueiden kulttuurihistoriaa, vahvistetaan kylien omaleimaisuutta ja identiteettiä. Tehdään Kauhavaa tutuksi ja rohkaistaan nuoria yrittäjiksi. Luodaan pysyviä käytänteitä ja toimintamalleja ja luodaan yhteistyöverkosto myös hankkeen jälkeen toteutettavia tapahtumia silmällä pitäen.
Edistetään maaseutumaisten asuinalueiden vetovoimaa ja aktivoidaan kylien ihmisiä yhteistyöhön.

Hankkeen numero 157497, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Härmänmaan 4H-yhdistys ry, yhteyshenkilö Kirsi Siltamäki.
Hankkeen kustannusarvio 100 000,00 €
Julkinen tuki 90 000,00 €
Yksityinen rahoitus 10 000,00 €, josta talkootyötä 10 000,00 €.

 Hankeaika 1.4.2021-31.12.2022. 

Scroll to Top