Järjestöystävällinen Evijärvi

Hankkeen hakijana toimii Evijärven kunta. Hankkeen toimenpiteissä ovat mukana myös Evijärven aktiivisesti toimivat järjestöt. Kehittämishanke on selvitystyö, jossa luodaan suunnitelma uuden yhteisöllisen toimintatavan synnyttämiselle Evijärvellä: yhteistyö  kunnan ja yhdistysten välillä sekä yhdistysten kesken tiivistyy. Tavoitteena on, että tiedotus, toimijoiden tuntemus ja tavoittavuus lisääntyvät. Selvitetään, löydämmekö keinoja saada uusia toimijoita mukaan järjestö- ja vapaaehtoistyöhön.

Hankkeen numero 199273, kehittämishanke.  

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: Evijärven kunta, yhteyshenkilö Sanna Syrjälä. 

Hankkeen kustannusarvio 20 000,00 €

Julkinen tuki 18 000,00 €

Yksityinen rahoitus 2 000,00 €

Hankeaika 01.04.2022 – 31.05.2023.

Scroll to Top