Esikäsittelyprosessilaitteiston investointi

Jauhemaalaamon raepuhaltamon investointi. 

Hankkeen numero 165281, yritystuki.

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: Linoc Oy, Mikko Lehtinen.

Hankkeen kustannusarvio 47 100,000 €

Julkinen tuki 9 420,00 €

Yksityinen rahoitus 37 680,00 €

Hankeaika 8.3.2023 saakka.

Scroll to Top