Betonilaatan kuivumisen etäseurantalaitteisto ja laskentaohjelmisto sekä kuivaus-, tutkimus- ja kosteusmittauskalustokalusto

Hankitaan etäseurantalaitteisto ja tietokoneohjelmisto betonilaatan kuivumisen seurantaan. Laitteistoa voidaan käyttää sekä uudisrakentamisen että vesivahingosta kastuneen betonilaatan kuivumisen seurannassa.  

Hankkeen numero 174803, yritystuki.

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: Lakeuden kuivaustekniikka Oy, Risto Tuomaala.

Hankkeen kustannusarvio 14 047,00 €

Julkinen tuki 2 809,40 € €

Yksityinen rahoitus 11 237,60 €

Hankeaika 16.3.2023 saakka.

Scroll to Top