Yhdistykset ja yhteisöt

Laaja toimijoiden verkosto

Aisaparin alueella toimii satoja yhteisöjä, yhdistyksiä ja muita palveluntarjoajia, jotka tuottavat alueen asukkaille esimerkiksi koulutusta, harrastuksia ja virkistystä. 
Järjestöt ovat mukana arjessamme monella tapaa: ne antavat tukea ja neuvontaa, vertaisuutta ja tekemistä – yhteisöllisyyttä ja osallisuutta!
Yhteisöt ja yhdistykset tuottavat myös palveluja ja ylläpitävät puitteita tarjoamalla tiloja ja toimintaa.
Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen on tarjolla hanketukea: neuvot toimintaan löytyvät Aisaparilta, ota yhteyttä!

Hanketukea kehittämiseen ja investointeihin

Aisaparista voi löytyä apua, jos haluat parantaa oman seutusi viihtyvyyttä tai kehittää siellä tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia, kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen tai vahvistaa verkkoyhteyksiä. Hanketukia myönnetään kehittämiseen ja yleishyödyllisiin investointeihin. Tukea voivat hakea yhdistykset ja yhteisöt. Lisäohjeita hankkeiden hakemiseen löytyy alasivulta ja Aisaparin henkilökunnalta.
Rahoitettavien hankkeiden valinta tehdään sen perusteella, miten ne toteuttavat Aisaparin Virtaa uusissa uomissa -strategian ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita. Näihin kannattaa siis tutustua, kun hanketta suunnittelee.

Alla näet kauden 2014-2022 ohjeistuksen hankkeiden hakemiseen ja esimerkkejä tuetuisa hankkeista. Kaudella 2023-2027 tulee ohjeistukseen jonkin verran muutoksia, joista tiedotamme heti kun saamme uudet linjaukset tietoomme kevään 2023 aikana. 

Kehitetään uutta toimintaa

Maaseudun kehittämishankkeissa aktivoidaan, suunnitellaan, selvitetään tai kehitetään maaseudun palveluja. Hankkeissa luodaan yhteistyötä ja yhteistyöverkostoja, edistetään alueen vetovoimaa tai asuinympäristön yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja ekologisuutta. Hankkeessa voidaan esimerkiksi kehittää uusia palveluja, edistää liikkuvia tai virtuaalisia palveluja sekä parantaa palvelujen saavutettavuutta.

Pistetään paikat kuntoon

Yleishyödyllisillä investoinneilla edistetään esimerkiksi energiatehokkuutta, kunnostetaan tai rakennetaan kokoontumistiloja, parannetaan ympäristöä tai lähiliikuntakohteita taikka hankitaan harrastuksissa tarvittavaa välineistöä kaikenikäisille. Hanketukea on kustannusarviosta riippuen mahdollista saada 50–65 % ja omarahoitusosuuden voi kattaa kokonaan talkootyöllä.

Koulutusta ja tiedonvälitystä

Leader-rahoitteisissa koulutushankkeissa voidaan lisätä osaamista esimerkiksi energiansäästöön, tietotekniikan ja etäyhteyksien hyödyntämiseen, paikallisvaikuttamisen mahdollisuuksiin ja yrittämiseen liittyen.
Tiedonvälityshankkeessa kerrotaan uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä taikka välitetään tietoa esim. energia- tai ympäristöasioista yrityksille tai muille maaseudun toimijoille ja asukkaille

Scroll to Top