Yhdistykset ja yhteisöt

Kauden 2023-2027 tuet yhdistyksille ja yhteisöille

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta voi saada esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, yleishyödyllisiin investointeihin, kylien kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen sekä innovaatiohankkeisiin. Osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa toimissa.

Vuoden 2023 valintajaksot

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 ovat alkaneet Hyrrä-asiointipalvelussa. Nyt haettavissa ovat hanketuista yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista mukaan lukien viljelijä- ja yritysryhmähankkeet sekä valmisteluraha.

Lisää hanketukimuotoja tulee hakuun syksyllä 2023. Silloin käynnistyvät esimerkiksi laajakaistahankkeiden, pienhankkeiden ja Leader-ryhmien kautta haettavien alueiden välisten hankkeiden haut.

 

Valintajakso päättyy 


Hallituksen käsittely 

31.8.2023 

Syyskuun kokous 

30.9.2023 

Lokakuun kokous  

31.10.2023 

Marraskuun kokous

30.11.2023 

Joulukuun kokous  

31.12.2023 

Tammikuun 2024 kokous 

Laaja toimijoiden verkosto

Aisaparin alueella toimii satoja yhteisöjä, yhdistyksiä ja muita palveluntarjoajia, jotka tuottavat alueen asukkaille esimerkiksi koulutusta, harrastuksia ja virkistystä. 
Järjestöt ovat mukana arjessamme monella tapaa: ne antavat tukea ja neuvontaa, vertaisuutta ja tekemistä – yhteisöllisyyttä ja osallisuutta!
Yhteisöt ja yhdistykset tuottavat myös palveluja ja ylläpitävät puitteita tarjoamalla tiloja ja toimintaa.
Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen on tarjolla hanketukea: neuvot toimintaan löytyvät Aisaparilta, ota yhteyttä!

Hanketukea kehittämiseen ja investointeihin

Aisaparista voi löytyä apua, jos haluat parantaa oman seutusi viihtyvyyttä tai kehittää siellä tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia, kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen tai vahvistaa verkkoyhteyksiä. Hanketukia myönnetään kehittämiseen ja yleishyödyllisiin investointeihin. Tukea voivat hakea yhdistykset ja yhteisöt. Lisäohjeita hankkeiden hakemiseen löytyy alasivulta ja Aisaparin henkilökunnalta.
Rahoitettavien hankkeiden valinta tehdään sen perusteella, miten ne toteuttavat Aisaparin Virtaa uusissa uomissa -strategian ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita. Näihin kannattaa siis tutustua, kun hanketta suunnittelee.

Alla näet kauden 2014-2022 esimerkkejä tuetuisa hankkeista. 

Kehitetään uutta toimintaa

Maaseudun kehittämishankkeissa aktivoidaan, suunnitellaan, selvitetään tai kehitetään maaseudun palveluja. Hankkeissa luodaan yhteistyötä ja yhteistyöverkostoja, edistetään alueen vetovoimaa tai asuinympäristön yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja ekologisuutta. Hankkeessa voidaan esimerkiksi kehittää uusia palveluja, edistää liikkuvia tai virtuaalisia palveluja sekä parantaa palvelujen saavutettavuutta.

Pistetään paikat kuntoon

Yleishyödyllisillä investoinneilla edistetään esimerkiksi energiatehokkuutta, kunnostetaan tai rakennetaan kokoontumistiloja, parannetaan ympäristöä tai lähiliikuntakohteita taikka hankitaan harrastuksissa tarvittavaa välineistöä kaikenikäisille. Hanketukea on kustannusarviosta riippuen mahdollista saada 50–65 % ja omarahoitusosuuden voi kattaa kokonaan talkootyöllä.

Koulutusta ja tiedonvälitystä

Leader-rahoitteisissa koulutushankkeissa voidaan lisätä osaamista esimerkiksi energiansäästöön, tietotekniikan ja etäyhteyksien hyödyntämiseen, paikallisvaikuttamisen mahdollisuuksiin ja yrittämiseen liittyen.
Tiedonvälityshankkeessa kerrotaan uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä taikka välitetään tietoa esim. energia- tai ympäristöasioista yrityksille tai muille maaseudun toimijoille ja asukkaille

Ota yhteyttä

Ellinoora on nuori aikuinen, jolla on pitkät luonnonvaaleat hiukset. Hän katsoo suoraan kameraan ja hymyilee leveästi. Hänellä on ystävällinen katse.

Ellinoora Takala

Hankeneuvonta yleishyödylliset investointihankkeet ja kehittämishankkeet,
kansainvälisyys ja nuorten aktivointi
p. 0400 152 171
int. +358 400 152 171
tnc(a)aisapari.net
Scroll to Top