Tietoa Aisaparista

Aisapari on yhteinen kehittämisyhdistyksemme

Aisapari on kuuden pohjoisella Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan kunnan – Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Lapua, Kauhava – yhteinen kehittämisyhdistys, joka perustettiin keväällä 1999. Aisapari on yksi Manner-Suomen 54:sta Leader-ryhmästä.

Koko Leader-toimintatavan ideana on, että Leader-ryhmä on toimintansa toteuttamisessa riippumaton ja itsenäinen. Näin halutaan varmistaa kehittämisideat todella kulkevat ”alhaalta ylös” ja toiminta on paikallislähtöistä. Leader-ryhmässä toiminnasta ja rahoitettavien hankkeiden valinnasta vastaa yhdistyksen hallitus.

 

Aisaparin kehittämisstrategia

Leader-rahoitusta hakeakseen Aisapari on teh​nyt alueellisen kehittämisstrategian. Strategia perustuu alueen asukkailta ja toimijoilta tulleisiin ajatuksiin ja ideoihin kotiseudun kehittämisestä sekä alueen nelikenttäanalyysiin, jolla on kartoitettu alueen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Lisäksi se osaltaan rakentaa ja toteuttaaManner- Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Aisaparin strategian nimi on Merkki päällä!

Aisaparin toimintaa rahoittavat Euroopan unioni sekä maa- ja metsatalousministeriö ja alueen kunnat. Koska toiminta on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutusta, tätä ohjelmaa koskevat säännöt ja lainsäädäntö ohjaavat myös Aisaparin toimintaa.

Vieritä ylös