Kestävät kylät

Luonnossa on valtavat mahdollisuudet virkistäytymiseen, matkailuun ja yritystoimintaan. Aisaparin alueen vetovoimaisuus perustuu vahvasti luontoon ja maaseutumaisemaan. Asuinalueen luonnon ja ympäristön hyvinvointi pitää tutkitusti yllä myös ihmisten hyvinvointia. Mieliala kohenee viiden luonnossa vietetyn minuutin jälkeen, verenpaine laskee jo vartin luontoilulla. Luonnosta, maisemasta ja ympäristöstä kannattaa siis pitää huolta kaikin tavoin. Kestävä toiminta niin yhdessä toimittaessa kuin jokaisen omassa arjessa on kaikkien etu. Luontoon ja ympäristöön liittyvä osaaminen on edellytys sille, että paikallinen kehittämistyö voi olla kestävää. Luonnon, maiseman ja ympäristön hoitaminen ja suojeleminen sekä luontoon liittyvä liiketoiminta, esimerkiksi matkailun kehittäminen, onnistuvat parhaiten yhteistyössä. Eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen parantaminen helpottaa sovittamaan toimintoja yhteen luontoalueilla. Hankkeessa kerätään, tuotetaan ja levitetään tietoa alueen luonnon monimuotoisuudesta, ympäristöhoidosta, kestävistä toimintatavoista ja luonnossa harjoitettavista elinkeinoista. Luonnon, maiseman ja ympäristön tilaa pyritään parantamaan siellä, missä kyläläiset yhdessä toteavat parannuskohteita löytyvän. Tietoiskuja ja uutisia aiheista välitetään ja julkaistaan säännöllisesti. Kylillä järjestetään myös työpajoja ja demonstraatioita esimerkiksi kestävän kehityksen mukaisista valinnoista, vaikkapa uusiutuvien energialähteiden käytöstä. Kestävät kylät -hankkeen tavoitteena oli edistää luonto- ja ympäristöosaamista Aisaparin alueella. Lue lisää blogista.
Scroll to Top