Virtaa uusissa uomissa

Aisapari on 22.6. jättänyt maa- ja metsätalousministeriölle hakemuksen rahoituksesta vuosille 2023-2027. Hakemus on yhtä kuin uusi strategia, jossa ideana on pienten purojen muodostama innostuksen, ideoiden ja kehittämisen virta.

Uusi strategiamme on nimeltään ”Virtaa uusissa uomissa”. Meillä on virtaa ja saamme ideat virtaamaan, kun yhdistämme voimamme. Uudet uomat syntyvät yhteistyöllä. Strategialla haluamme tukea pienten yritysten ja yhdistysten toimintaa sekä uudistumista, edistää hyvinvointia, osaamista ja sopeutumista muuttuvaan maailmaan.

Strategian valmisteluun on osallistunut paikallisia asiantuntijoita ja on otettu oppia päättyvän rahoituskauden kokemuksista. Aisaparin toiminnan keskiössä tulevat olemaan edelleen kylät, yhdistykset ja pienet yritykset. Yhteistyötä tehdään kuntien, kehittämisorganisaatioiden ja oppilaitosten kanssa ja ajatuksen on, että kaikkien hankkeiden takana on verkosto yhden toimijan sijaan. Näin hankkeiden vaikuttavuus paranee.

Maa- ja metsätalousministeriöstä on haettu toteutukseen rahoitusta 8 miljoonaa euroa, ja alueen kunnilta 2 miljoonaa euroa. Tästä noin 8,5 miljoonaa tullaan jakamaan hankkeille seuraavan viiden vuoden aikana.

Uuden rahoituskauden toteutus alkaa vuoden 2023 aikana. Jo syksyllä aloitamme kuitenkin tiedottamisen uusista rahoitusmuodoista ja sähköisen haun vaatimuksista. Lisäksi ryhdymme kokoamaan verkostoja strategiamme tavoitteiden ympärille. Hankkeita päästään rahoittamaan arviolta vuoden 2023 alkupuolella.

piirroskuva massiaisesta

”Maskottimme” on Massi Massiainen, jonka esikuva on Lappajärvestä löytyvä jäännemassiainen (Mysis Relicta) – pieni äyriäinen, josta harva on kuullut, mutta jolla on mielenkiintoinen elämäntarina. Leader-toiminnassa etsimme tällaisia piilotettuja helmiä ja jalostamme niistä elinvoimaa alueelle.

Scroll to Top