Vauhtia valokuituun -asiantuntijaa haetaan!

Vauhtia valokuituun -hankkeeseen etsitään kahta asiantuntijaa. Toisen työntekijän toimialue on Leader Liiverin ja Leader Suupohjan alueet sekä Isokyrö. Toimipiste sijaitsee Ilmajoella. Toisen työntekijän toimialue on Leader Aisaparin ja Leader Kuudestaan alueet, toimipiste sijaitsee Kauhavalla tai Alajärvellä. Työtä voi tehdä osin etätyönä. Työntekijät työskentelevät alueillaan itsenäisesti, mutta kuitenkin tiivistä yhteistyötä keskenään tehden.

Työntekijöiden tehtävänä on tiedottaa alueen asukkaita ja yrittäjiä valokuituverkon eduista ja sen tuomista mahdollisuuksista sekä edistää verkkojen rakentumista alueelle. He pitävät infotilaisuuksia valokuituverkkoon liittyen. Lisäksi he edistävät uusien verkkojen rakentamisen hankkeistamista sekä olemassa olevien ja rakentuvien verkkojen hyödyntämistä. Työtä tehdään yhdessä asukkaiden, yrittäjien, operaattoreiden sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja liiton kanssa. Työssä korostuu alueen asukkaiden ja toimijoiden aktivointi omaehtoiseen kehittämiseen.

Vauhtia valokuituun -hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden ja yritysten tietoisuutta valokuituverkon eduista, kartoittaa alueita, joille verkon rakentaminen olisi mahdollista sekä edesauttaa verkkojen rakentamishankkeiden syntymistä. Hankkeelle on haettu rahoitus Etelä-Pohjanmaan alueellisesta maaseutuohjelmasta.

Edellytämme:
Soveltuvaa koulutusta, yhteistyökykyä, markkinointi- ja viestintäosaamista, kokemusta hankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kokemusta valokuituverkkoihin liittyen. Mahdollisuutta ilta- ja viikonlopputöihin. Auton käyttömahdollisuutta.

Arvostamme:
Tiimityöskentelytaitoa ja kokemusta asukkaiden ja yritysten aktivoinnista sekä laajakaistaverkkojen hyödyistä, suunnittelusta sekä niiden toteuttamisesta. Työntekijöiden työsuhteet alkavat 1.5.2021 tai sopimuksen mukaan. Työsopimus tehdään vuoden 2022 loppuun saakka. Tehtävä täytetään, kun hankkeen rahoitus varmistuu. Hakijaa pyydetään esittämään palkkatoivomus. Työsopimuksessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Lähetä Leader Liiveriin Ilmajoelle tulevat hakemukset: hakemus@liiveri.net ja Leader Aisapariin Kauhavalle tai Alajärvelle tulevat hakemukset: mervi.niemi-huhdanpaa@aisapari.net. Hakemukset tulee toimittaa 7.4.2021 kello 16.00 mennessä.

Lisätietoja:
Leader Liiveri: tj Sinikka Koivumäki, 040 513 1824, sinikka.koivumaki@liiveri.net. www.liiveri.net , Leader Aisapari: tj Mervi Niemi-Huhdanpää, 0500 765 871, mervi.niemi-huhdanpaa@aisapari.net www.aisapari.net sekä www.kuudestaan.net ja www.leadersuupohja.fi

Scroll to Top