Pikkolo5-hankkeesta tukea yhdistyksille

Leader Aisapari on käynnistänyt teemahankkeen, jossa kylillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus saada tukea hankintoihinsa. Hankkeessa voi tehdä yleishyödyllisiä investointeja, joilla parannetaan kylän turvallisuutta tai yhteisten kokoontumistilojen varustusta ja harrastusmahdollisuuksia.
(esim. sydäniskuri, aggregaatti, lämpöpumppu, tieto- ja kokoustekniikkaa, harrastevälineitä tai muuta tarvittavaa hankintaa yhteiseen käyttöön)

Hanke on tarkoitettu Leader Aisaparin toiminta-alueella toimiville yleishyödyllisille yhdistyksille.
(Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli)

Hankinnat voivat olla 750 – 10 000 € suuruisia kustannusarvioltaan.
Tukiprosentti on 65 %.

Tuki ei koske hankkeita, jotka vaativat rakennusluvan. Hanke toteutetaan kertakorvaushankkeena.

Mitä teidän yhdistyksessä/kylällä tarvittaisiin?

Hakemus liitteineen on toimitettava viimeistään lokakuun viimeisellä viikolla (pe 29.10.2021 klo 16 mennessä) Aisaparin toimistolle
Loppusuora 9, 62200 Kauhava tai sähköpostilla paivi.kultalahti@aisapari.net, jolta myös lisätietoa p. 0400 239 359.

HUOM: Älä jätä palautusta viime tippaan, niin ehditään tarkistaa, että kaikki tarvittava löytyy hakemuksesta. Näin asia etenee nopeasti Aisaparin hallitukseen, joka valitsee toteutettavat hankkeet. Hankintoja ei saa tehdä ennen kuin saat ilmoituksen hankkeen hyväksymisestä!

Hakuohjeet Pikkolo5-teemahanke

Hakijan on oltava yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys. Hankintojen kokonaiskustannukset voivat olla 750–10 000€.
Rahoituksen tukiprosentti on 65 %. Omarahoitukseen ei voi käyttää talkootyötä, tuki koskee pelkkiä hankintoja.
HUOM! hankintoja ei saa aloittaa ennen kuin Aisaparin hallitus on valinnut hyväksytyt hankkeet ja teille on tiedotettu valinnasta!

Alahankkeet voivat sisältää pieniä investointeja, joilla tähdätään yhteisten tilojen käytön ja käyttömukavuuden lisäämiseen. Tähän liittyen voidaan tehdä kalusto- ja laitehankintoja yhteisiin tiloihin tai lisätään ja parannetaan harrastusmahdollisuuksia. Voidaan hankkia esim. uusia välineitä kuntoiluun, hankkia tieto- tai kokoustekniikkaa tai parantaa äänentoistoa. Turvallisuutta voi parantaa hankkimalla vaikkapa sydäniskureita tai aggregaatteja.
Voi myös tavoitella kestävää kehitystä hankkimalla ilmalämpöpumppuja tai muuta energian-säästöä tai kierrätystä edistävää laitteistoa ja kalustoa.
Tuki ei koske remontteja eikä hankintoja, jotka edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupia.

Lomakkeet ja liitteet

Alahankkeita haetaan yleishyödyllisten teemahankkeen hakulomakkeella 3325B
jonka mukana on toimitettava seuraavat liitteet:
Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
Hankinnan hintatason selvitys (lähetä myös tarjoukset tai muut dokumentit, joiden perusteella hinnat on vertailtu ja valinta tehty)
Indikaattorilomake 3306Dind  (täytä vain Parantuneista palveluista hyötyvän maaseutuväestön määrä + allekirjoitukset)
Yhdistysrekisteriote (jossa allekirjoittajatiedot ajan tasalla!)
Yhdistyksen säännöt
Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta: viimeisin hyväksytty ja allekirjoitettu tilinpäätös sekä tarkastuskertomus
Pöytäkirjaote siitä kokouksesta, jossa yhdistys tekee päätöksen hankkeen hakemisesta
Tuensiirtosopimus allekirjoitettuna

Huom! kaikkiin lomakkeisiin ja liitteisiin sääntöjen mukaiset allekirjoittajat (jos on kaksi pakollista nimenkirjoittajaa, niin yksi ei riitä)

Hakuaika päättyy 29.10.2021 klo 16.00. Hakemus liitteineen on toimitettava pe 29.10.2021 klo 16 mennessä Aisaparin toimistolle, Loppusuora 9, 62200 Kauhava tai sähköpostilla paivi.kultalahti@aisapari.net, jolta myös lisätietoa p. 0400 239 359.

Lomakkeita voi hakea valmiiksi tulostettuina Aisaparin toimistoilta tai Varautumalla valmiutta -tilaisuuksista.

Lisätietoa Päivi Kultalahti 0400 239 359.

Scroll to Top