Naapurissasi voi asua EU-päättäjä

Kesäkuussa valitaan uudet edustajat Euroopan parlamenttiin, mutta tiesitkö että paikallisia EU-päättäjiä löytyy myös lähes jokaisesta kunnasta? Suomen 53 Leader-ryhmän hallituksissa toimii noin tuhat aktiivista päättäjää, jotka valitsevat aluettaan kehittäviä hankkeita. Leader-toiminta on paikallisen kehittämisen väline, joka tuo EU:n maaseuturahoituksen päätöksenteon lähelle meitä kaikkia.

Hallituksen jäsenet edustavat aluettaan, ja hallituksessa ovat tasapuolisesti edustettuna paikallinen julkinen hallinto, paikalliset yritykset ja yhdistykset, sekä alueen asukkaat. Hallituksista löytyy näkökulmaa monipuolisesti suurella ikäjakaumalla, vuonna 2023 Leader-ryhmien hallituslaiset olivat iältään 16–78-vuotiaita. Aisaparin hallituksen jäsenet ovat tasaisesti Aisaparin alueen paikkakunnilta, jotta alue tulee tasavertaisesti edustetuksi. Hallitukseen kuuluu 12 varsinaista jäsentä ja 12 varajäsentä.
Aisaparin hallituksen varapuheenjohtajana toimii Sarita Salo Kortesjärveltä. Saritan mukaan hallitustyössä hienoa on nimenomaan se, että päättäjät ovat paikallisia ja koko toiminta-alue on tasapuolisesti edustettuna.
— Koen tärkeäksi olla edustamassa omaa asuinkuntaani hallituksessa. Mielestäni Aisaparin toiminnalla on merkittävä vaikutus alueellamme kehittäjänä ja ideoiden toteuttamisen mahdollistajana.
Leader toimii lähellä ihmistä ja alueensa asukkaiden tarpeesta. Alueen asukkaat ja toimijat toteuttavat hankkeita omien ideoidensa pohjalta ja hakevat niihin rahoitusta. Päätökset Leader-ryhmien rahoitettavista hankkeista tekevät paikalliset ihmiset, jotka ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita.
Lehtimäkeläinen Sindi Kuoppala on Aisaparin hallituksen sihteeri ja lähti mukaan toimintaan tuttavan vakuuttavan puhelun pohjalta.
— Hallitustyössä koen tärkeimmäksi sitoutumisen ja kiinnostuksen oman alueen toimintaan. Aisaparin vaikuttavuus on laajaa, hankkeita on monen kokoisia ympäri aluetta.
 
Tutustu vuoden 2024 hallituksen kokoonpanoon: https://www.aisapari.net/tietoa-aisaparista/hallitus/
Scroll to Top