Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset MMM:n ja Ruokaviraston kanssa – Leader Aisaparille rahoitusta lähes 8 miljoonaa euroa

Kuvaaja: Satu Mali

Maa- ja metsätalousministeriö sekä Ruokavirasto allekirjoittivat sopimukset Suomen Leader-ryhmien kanssa rahoituskaudelle 2023–2027 perjantaina 10.2.2023. Rahoitusta Leader-ryhmät saivat yhteensä 230 miljoonaa euroa.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen ja kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio puhuivat allekirjoitustilaisuudessa paikallisen Leader-toiminnan tärkeydestä maaseudun elinvoimaisuuden kannalta.

”Leader-toiminta on lunastanut paikkansa aluekehittäjänä. Paikalliset toimet edistävät paitsi ihmisten myös ympäristön hyvinvointia, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutoksen hillintää. Leader kannustaa ja antaa välineitä maaseudun asukkaille aktiiviseen toimintaan. Se vahvistaa osaltaan demokratiaa”, Kurvinen lausui. ”Arvostan todella paljon Leader-hallitusten työtä oman alueenne kehittäjinä, verkostoina ja alustoina.”

Kansliapäällikkö Husu-Kallio nosti omassa puheessaan esiin Leader-työn edistyksellisyyden.

”Suomi on Leader-toiminnan todellinen edelläkävijä. Se näkyy tänäänkin kyvyssä yhdistää osaaminen ja asiantuntemus oman alueen tarpeisiin.” Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmille rahoitusta tuli yhteensä 24 miljoona euroa. Leader Aisapari sai rahoitusta lähes 8 miljoonaa euroa.

Lue myös MMM:n uutinen aiheesta: https://mmm.fi/-/leader-ryhmat-allekirjoittivat-sopimukset-mmm-n-ja-ruokaviraston-kanssa

Scroll to Top