Kuha-Suomen Kalaleader tähtää lähikalan ja -palveluiden kehittämiseen

Aisapari muodostaa yhdessä seitsemän muun Leader-ryhmän (Pirkan Helmi, Joutsenten reitti, Kantri, Pohjois-Satakunta, PoKo, Kuudestaan ja Linnaseutu) kanssa Kuha-Suomen Kalaleaderin eli kalatalouden paikallisen toimintaryhmän.

Kuvassa on koko Kuha-Suomen Kalaleader alueen kartta Evijärveltä (pohjoisin alue) aina Janakkalaan asti.
Kuha-Suomen Kalaleader alue

Kuha-Suomen Kalaleader rahoittaa yleishyödyllisiä kehittämishankkeita tutun leader-toimintamallin mukaisesti. ”Järvestä lautaselle”-strategian keihäänkärjet ovat lähikalan, kaupallisen kalastuksen ja kalastusmatkailun sekä vesiviljelyn toimintaedellytysten kehittämisessä. Kuha-Suomen kalatalousryhmän toiminta rahoitetaan Euroopan Meri-, Kalatalous- ja Vesiviljelyrahastosta (EMKVR) kaudella 2022–2027. Kuntien sitoutuminen on neuvoteltu Leader-ryhmien kuntarahoitusneuvotteluiden kautta. Koko ohjelmakauden rahoituspotti on noin 834 000 euroa ja toimintalinjoja on neljä kappaletta.

Toimintalinja 1: Lähiruokaa ja -palveluja kestävästi kuluttajille

Hankkeiden teemoja voivat olla esimerkiksi

· kalastuslupien saannin edistäminen ja uusien lupa-alueiden muodostaminen vähemmän kalastetuille alueille
· kaupallisen kalastuksen mitoittaminen kestävästi suhteessa kalakantoihin
· suoramyynnin, keräilyn ja logistiikan kehittäminen ja tietotekniikan hyödyntäminen myynnin edistämisessä
· kaupallisen kalastuksen ja lähikalatuotteiden imagon kohottaminen ja laadun parantaminen kotimaisen kalankasvatuksen edistäminen
· tekniikan ja välineistön kehittäminen koko ketjussa

Toimintalinja 2: Monimuotoisuuden lisääminen, puhtaat kalavedet sekä ilmastonmuutokseen varautuminen ja sen vaikutusten huomioiminen

Hankkeiden teemoja voivat olla esimerkiksi:

· kalastamisen monipuolistaminen ja kohdistaminen useisiin eri kalalajeihin
· kestävään kalastukseen liittyvät selvitykset
· varautuminen huonoihin talvikalastuskausiin esimerkiksi kalustoa uusimalla ja monipuolistamalla
· vesiin jäävien pyydysten määrän vähentäminen ja haamupyydysten poisto
· vanhan kaluston kierrätyksen tehostaminen / asianmukainen hävitys

Toimintalinja 3: Kalatalouden bisneksen kehittäminen

Hankkeiden teemoja voivat olla esimerkiksi:

· jatkojalostuksen lisääminen, korkean arvon tuotteiden kehittäminen, sivuvirtojen hyötykäyttö
· oman ammattitaidon, pyyntimenetelmien ja uusien kalastustapojen kehittäminen turvallisuuden lisääminen, ergonomiasta huolehtiminen, työterveyshuolto ja vakuutukset
· kalatalouselinkeinojen tuotteiden ja palveluiden vastaaminen eri asiakasryhmien tarpeisiin ja odotuksiin; markkina/markkinointiselvitykset ja toimenpiteiden tekeminen tuotteiden ja palveluiden näkyvyyden lisääminen eri foorumeilla
· tietotekniikan ja sähköisten palveluiden hyödyntäminen

Toimintalinja 4: Uusia yrittäjiä kalatalouden aloille

Hankkeiden teemoja voivat olla esimerkiksi:

· mestari-kisälli -toimintatavan lanseeraus
· yhteisyritysten ja osuuskuntien toiminnan käynnistäminen
· verkostoitumisen edistäminen, hyvien toimintamallien kehittäminen
· uusien, etenkin nuorten toimijoiden alalle saanti alan houkuttelevuutta lisäämällä: tiedottaminen kalatalousyrittäjyydestä opetussektorille

Rahoitettavat hankkeet käsittelee ja valitsee 12 henkinen kalatatalousryhmä, jossa on monipuolinen edustus julkiselta taholta, yrityksistä, yhteisöistä sekä yksittäisistä toimijoista. Varsinaisen virallisen hankepäätöksen tekee ELY-keskuksen viranomainen.

Lisää tietoa aiheesta

Strategiaan ja Kalatalousryhmään voi tutustua osoitteessa www.kuha-suomi.fi
Sosiaalisessa mediassa Instagramissa (@kuhasuomi) ja Facebookissa www.facebook.com/kuhasuomi
Euroopan Meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta voi lukea lisää osoitteessa www.merijakalatalous.fi

Scroll to Top