Kyläaktiivit opintomatkalla Reposaaressa

Bussilastillinen kyläaktiiveja Aisaparin alueelta suuntasi opintomatkalle Reposaareen 20. elokuuta. Opintomatkan järjestelyistä vastasi VeVa – Vetovoimainen ja vastaanottava kylä -hanke. Hanketta hallinnoi Suomen kylät ry, hakerahoittajina ovat Leader Aisapari ja Leader Karhuseutu.

Opintomatkalla Reposaari-yhdistys esitteli Reposaarta ja yhdistyksen toimintaa. Vastavierailu Satakunnasta Pohjanmaalle tehdään syksyn aikana.
Reposaari on noin 800 asukkaan kylä, josta Porin keskustaan on matkaa noin 30 kilometriä. Saarella on pituutta kolmisen kilometriä ja leveyttä noin puoli kilometriä. Pysyvä tieyhteys saarelle rakennettiin vuonna 1956. Aiemmin saarella on toiminut muun muassa saha ja konepaja, mutta nykyään asukkaat saavat pääasiallisen toimeentulonsa työskentelemällä Porin ja ympäristön työpaikoissa.

Reposaarellakin ikärakenne on painottunut vanhempaan sukupolveen, mutta viime vuosien positiivisen muuttoliikkeen myötä myös lapsiperheiden määrä on kasvanut. Reposaaressa on runsaasti myös loma-asuntoja. 

Vuonna 1983 perustettu Reposaari-yhdistys ry on reposaarelaisten yhteisöjen, yrittäjien ja laitosten yhteistoimintaelin, jonka toiminta-ajatuksena on paikkakunnan omaleimaisen elämänmenon ja kulttuurin säilyttäminen ja vaaliminen. Yhdistys pitää huolta Reposaaren elinkelpoisuudesta ja palvelutasosta, ja ottaa kantaa aluetta koskeviin asioihin sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.
Toiminnastaan Reposaari-yhdistys tiedottaa facebookin kautta. Sivulla on yli 2 000 seuraajaa.

Retkeläiset olivat tyytyväisiä opintomatkan antiin, monenlaisia ajatuksia ja ideoita oli tuliaisisina omassa kylässä toteutettavaksi.

retkeläisiä kirkon portailla

 

Scroll to Top