Aisapari mukana Kuha-Suomen strategiassa

Kuvassa kalastaja veneessä.Hallitusohjelman tavoitteena on edistää kotimaisen kalan käyttöä. Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteena on toimialan kestävä kasvu ja uudistuminen sekä kalan käytön kaksinkertaistaminen. Kasvun toivotaan tapahtuvan pääosin kotimaisen kalan käytön lisäämisellä. Leader Aisapari on perustanut seitsemän muun Leader-ryhmän kanssa Kuha-Suomen kalatalousryhmän. 

Kalan kulutus vuodessa on noin 14 kg/hlö, josta vain 4 kg on kotimaista. Tällä hetkellä suomalaisten käyttämästä kalasta noin 28 % on kotimaista pitäen sisällään itse pyydetyn saaliin. Ostetun kalan osalta kotimaisuusaste on enää alle 20 %. Edistämisohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sisävesien kaupallisen kalastuksen tukemista, jatkojalostuksen tehostamista ja markkinointia. Nyt suunnitellun kalatalousryhmän toimialueella olisi potentiaalia lisätä kalakantojen hyödyntämistä ja kehittää samalla kalatalouteen liittyvää yritystoimintaa.

Lähiruoka, ruuan eettisyys ja ”luonnon parantava vaikutus” ovat nousevia trendejä etenkin koulutettujen ja nuorten kuluttajien keskuudessa.
Ruoka ei ole enää yhdentekevää vatsan täytettä: kuluttaja haluaa vaikuttaa ja ottaa kantaa valinnoillaan ruoan alkuperään. Logistiikasta aiheutuneet ilmastovaikutukset ovat kotimaisella kalalla vähäisemmät kuin tuontikalalla, ja lähikala on kaikin puolin hyväksyttävä valinta lautaselle. Kuluttajien kysyntään on syytä vastata ja hyödyntää tämä mahdollisuus toiminnan kehittämiseen.

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella toimiva Kantri ry toimii perustettavan kalatalousryhmän hakijana ja hallinnoijana. Ryhmän toiminnassa ovat mukana alueen maaseutu-Leader-ryhmät päätöstensä mukaisesti: Joutsenten reitti, Aisapari, Aktiivinen Pohjois-Satakunta, Pirkan Helmi, Poko, Kuudestaan ja Linnaseutu. Kuntien sitoutuminen on neuvoteltu Leader-ryhmien kuntarahoitusneuvotteluiden kautta.

Kuha-Suomen kalatalousryhmän strategia pohjautuu esiselvitykseen, jossa kartoitettiin Lappajärven, Pirkanmaan ja Hämeen kalatalousyrittäjien toiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden suunnitelmia. Kalatalousryhmän strategian avulla kehitetään alueen kalataloutta monipuolisesti ja kestävästi.

Scroll to Top