Kenen ansiota on kylän hyvä maine?

Miten kunnat, kylät ja muut yhteisöt voivat luoda ja ylläpitää positiivista julkisuuskuvaa ja kuinka somehyökkäyksiin kannattaa suhtautua? Näihin ja moniin muihin viestinnän haasteisiin on tarjolla vastauksia juhannuksen jälkeisellä viikolla pidettävässä ainutlaatuisessa luentotilaisuudessa.

 

Särkymätön viestintä on kaiken A ja O

Professori Vilma Luoma-ahon mielestä julkisuuskuvaa pitää lähteä miettimään niin sanotun särkymättömän viestinnän kautta.

– Särkymättömyyden periaate on se, että viestintää aletaan miettiä kohteen mukaan. Mitä tietoa kyläläinen tarvitsee? Milloin hän sen haluaa? Odotuksilla on keskeinen rooli, sillä turhaa tietoa on netti pullollaan. Imagoa ja omaa mainetta ei voi hallita, mutta hyvän maineen voi mahdollistaa oikeanlaisella odotustenhallinnalla. Särkymättömyys ei tarkoita täydellisyyttä, vaan myös mahdollistaa virheiden tekemisen, sillä luottamus kasvaa kun virheet korjataan.

Verkkoympäristö on usein kylien ja kuntien viestinnässä armoton: yksilöt voivat helposti hyökätä, mutta puolustautuminen on usein vaikeaa. Lisäksi digitaalinen ympäristö säilöö, kaivaa ja muistaa aikaisemmat tapaukset, ja tekoälyn aikana niistä saatetaan vielä muokata kiinnostavampia. Tarpeeksi kovaääninen ja näkyvä arvostelija alkaa vaikuttaa enemmistön ääneltä, vaikka suurin osa yleisöistä ei ottaisikaan kantaa suuntaan tai toiseen. Verkkoympäristössä kokemukset välittyvät, värittyvät ja leviävät varsin helposti, ja joskus myös yllättäviä yleisöjä lähtee mukaan.

– Kyläläisten luottamus tekee organisaatiosta kestävän, ja siksi nyt tarvitaan uudenlaista kuuntelemista ja digitaalisen ympäristön ymmärtämistä.

Kansainvälisesti suosittu puhuja

 Vilma Luoma-aho on viestinnän johtamisen professori ja varadekaani Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa, ja kansainvälisesti suosittu puhuja. Luoma-aho kiteyttää monimutkaiset muutokset ymmärrettävään muotoon, ja hän on julkaissut useita tieteellisiä ja käytännön teoksia liittyen sidosryhmiin ja aineettomiin pääomiin sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Vilma oli ensimmäinen suomalainen, joka sai kutsun globaaliin top 500 brändin viestintäjohtajien Arthur W. Page Societyyn, jonka hallituksessa hän on toiminut vuodesta 2022. Parhaillaan hän kirjoittaa oppikirjaa digitaalisesta viestinnästä kansainvälisille markkinoille, ja häneltä on juuri ilmestynyt suomenkielinen kokoomateos ”Tekoälykäs Viestintä”, joka on verkosta vapaasti saatavilla.

– Tutkimukseni keskittyy sen selvittämiseen, miten organisaatiot kuten vaikka kylät ja kaupungit voivat digitaalisissa ympäristöissä onnistua viestinnässään. Kun erilaisia tarpeita ja paineita on paljon, aineettomien tekijöiden – luottamus, maine, sosiaalinen pääoma – merkitys kasvaa: vain yksilöiden ja ryhmien luottamus organisaatioon mahdollistaa sen toiminnan tulevaisuudessa.

Ilmoittaudu mukaan paikan päälle tai etäyhteyksin!

Maksuton ja kaikille avoin luentotilaisuus järjestetään Alajärven Luoma-ahon uudella kylätalolla tiistaina 25.6. kello 18. Myös etäosallistuminen on mahdollista. Ennakkoilmoittautumisia toivotaan juhannukseen mennessä osoitteessa bit.ly/vilma2024 tai puhelimitse 0400 239 359.

Illan järjestää Luoma-ahon kylä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien Tulevaisuuden kylä 2.0 -hankkeen kanssa. Lue lisää hankkeesta osoitteessa kylille.net.

Scroll to Top