Uutta pontta yhdistyksen toimintaan investointihankkeella

Fagerkullan lavalla luovaksi –investointihanke

Fagerkullan lavalla luovaksi –investointihankkeessa rakennettiin esiintymislava Lehtimäen vanhaan pappilaan Fagerkullaan. Hankkeen toteuttaja oli Lehtimäen vanha pappila Fagerkulla ry ja sen rahoitti AISAPARI ry. 

Lehtimäen vanha pappila Fagerkulla ry on rekisteröity vuonna 2020. Sitä ennen toimintaa on ollut noin neljän vuoden ajan. Yhdistyksen toiminta keskittyy Fagerkullan vanhan pappilan piha-alueelle, joka sijaitsee Alajärvellä, Lehtimäen kirkonkylässä. Yhdistyksen tarkoitus on synnyttää uutta kulttuuria sekä vahvistaa paikallista identiteettiä, luovuutta ja yhteisöllisyyttä Fagerkullan pappilan perinteisessä miljöössä järjestettävien konserttien ja tapahtumien kautta.  

Ulkona toteuttavien tapahtumien keskuspaikkana toimii vanhan kivinavetan raunioille rakennettu esiintymislava ja sen edessä oleva amfiteatterimainen nouseva nurmipiha. Vuotuinen Fagerkullafest on yhdistyksen päätapahtuma. Festivaalin järjestelyissä on mukana yhdistyksen jäsenten lisäksi lähialueen asukkaita sekä myös vakiintuneita festivaali vieraita. 

Kivinavetan raunioihin uusi esiintymislava talkootyöllä

Tarve vanhan kivinavetan raunioilla sijainneen esiintymislavan uudelleen rakentamiseen on kasvanut Fagerkullafest-tapahtuman myötä. Tapahtumaa on toteutettu vuodesta 2018 lähtien ja esiintyjinä on ollut tunnettuja suomalaisia artisteja sekä alueen nuoria aloittelevia artisteja. Tapahtuman toteuttamista on varjostanut kuitenkin puutteellinen esiintymislava, jossa sekä esiintyjät että tekniikka ovat olleet sään armoilla. Turvallisuutta on heikentänyt myös väliaikaiset lattiarakenteet. 

 Saadun rahoituksen turvin uusi nykyaikainen katettu esiintymislava voitiin toteuttaa alkuperäiselle paikalle. Esiintymislavan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin myös vanhan navetan upeat ja vahvat kivet, joten uusi esiintymislava myös kunnioittaa vanhaa historiaansa, yhdistyksen sihteeri Elina Järvinen kertoo. 

Uudistetun lavan myötä pappilalla on nykyaikainen ja turvallinen toimintaympäristö erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Lavan ympäristön muokkaaminen yleisöystävällisemmäksi paransi tapahtumakokemusta ja on tapahtumavieraillekin turvallisempi. 

Esiintymislava rakennettiin talkootyönä. Talkoolaiset olivat pääosin yhdistyksen jäseniä, mutta mukana oli myös lähialueen asukkaita. Talkootyössä oli mukana yhteensä 15 henkilöä ja talkootyötunteja kertyi kaikkiaan 356,5 tuntia, joka ylittyi jonkin verran tavoitteesta (319 h). Lava rakennettiin vuosien 2021–2022 aikana. Katsomon maanmuokkaus työt viimeisteltiin vuonna 2023 hankkeen päättymisen jälkeen. 

Fagerkullafestien lavan rakennus on käynnissä.

Uutta pontta yhdistyksen toimintaan

Esiintymislavan rakentaminen oli kaikille siihen osallistuneille mielekästä. Selkeä tarve lavan rakentamiselle oli olemassa, vanhan pappilan miljöö on toimintaympäristönä inspiroiva ja sinne suunniteltu lava sopi sinne erinomaisesti.  

 Talkooväessä oli monenlaisia osaajia, joiden tietotaitoa pystyttiin hyödyntämään hankkeen toteuttamisessa. Lavan suunnittelussa ja rakentamisessa sekä hankkeen hakemisessa ja hallinnoinnissa, Järvinen jatkaa. 

Järvinen kokee myös, että hanke loi myös yhdistyksen olemassaololle uudenlaista pontta ja lisäsi keskinäistä yhteenkuuluvuutta.  

Uusi esiintymislava otettiin käyttöön Fagerkullafesteillä 7.7.2021 ja viimeisteltynä 6.7.2022. Lavalla esiintyi iso joukko tunnettuja artisteja sekä aloittelevia paikallisia nuoria muusikoita ja solisteja Marko Isolehdon johdolla.

 Esiintyjiltä saadut kommentit lavan toimivuudesta ja näyttävyydestä olivat tärkeitä palautteita, samoin kuin tapahtumavieraiden kehut ja kiitokset onnistuneesta lavasta, Järvinen toteaa. 

Hankkeella saatiin luotua paremmat edellytykset Lehtimäen vanhan pappilan pihapiirissä järjestettäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin uuden esiintymislavan myötä.

Esiintymislavan toteuttaminen ilman hankerahoitusta ei olisi ollut mahdollista. Talkootyön hyväksyminen yksityisrahoitukseksi oli yhdistyksen ainut mahdollisuus rahoittaa investointeja toiminnan kehittämiseksi. Meille jäi positiivinen kokemus Aisaparin kanssa työskentelystä ja hankkeen toteuttamisesta. Tulemme tutkimaan lisää tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen.
Elina Järvinen, Lehtimäen vanha pappila Fagerkulla ry

Lue lisää

Fagerkullan lava luovaksi

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta kulttuuria, jossa eri taidemuodoista kiinnostuneet ihmiset rohkaistuvat käyttämään omia lahjojaan ja verkostoituvat keskenään.Hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä ovat kehittämishankkeena toteutettavat Fagerkulla-toimintamallin suunnittelu ja Bändileirin toteuttaminen vuonna 2022. Hankkeen numero 158043, yleishyödyllinen investointi. Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä. Hallinnoija: Lehtimäen vanha pappila Fagerkulla ry, yhteyshenkilö Elina

Read More »

Tämä artikkeli on julkaistu myös Yhdessä ylöspäin -julkaisussa, joka jaettiin kotitalouksiin Aisaparin alueella keväällä 2024. Voit lukea julkaisun sähköisen version vierestä olevasta linkistä.

Scroll to Top