Aisapari

Yhteisen ympäristön hyväksi

ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia vesistö- ja kalatalousahankkeisiin. Hakuaikaa on marraskuun loppuun saakka.

Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun muassa edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, turvata luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä.

Rahoitusta on mahdollista hakea myös vieraslajien torjuntaan ja moneen muuun ympäristöä kohentavaan hankkeeseen.

Lähiliikuntapaikat kuntoon!

Kunnilla on mahdollisuus hakea tukea lähivirkistysalueiden rakentamiseenja kunnostukseen ensi vuonna toteutettaviin hankkeisiin. Hakuaikaa on niinikään marraskuun loppuun saakka


Katso tarkemmat ohjeet Ely-keskuksen kotisivulta.