Pienissä kylissä versoo isoja ideoita

Kylät ovat tärkeitä maaseudun kehittäjiä. Kylissä mietitään jatkuvasti uusia keinoja omien elinolojen parantamiseksi ja vireiden kyläyhdistysten toiminta on innovatiivista ja suunnitelmallista. Kylissä tiedetään mitä halutaan ja miten näihin tavoitteisiin päästään. Kylät ovat myös aktiivisia hanketoimijoita. Hankkeet tuovat lisää mahdollisuuksia ja rahoitusta kylän unelmien toteuttamiseen. Neuvot hanketoimintaan löytyvät Aisaparilta, ota yhteyttä!

Kylillä on paljon hyviä kohteita: https://intolinkki.net/

Vuoden eteläpohjalainen kylä -hakulomake tästä linkistä tai Päiviltä p. 0400 239 359.


Aatetta ja ahkeria käsiä

Hyvä yhteishenki ja aktiivisuus ovat parhaita elinvoimaisuuden mittareita kylän kokoon tai sijaintiin katsomatta. Pienessäkin kylässä voi piillä suuria voimavaroja ja pitkät etäisyydet kuntakeskuksiin nähdään usein pelkkinä kannustimina oman asuinympäristön kohentamiselle.

Touhukkaat ja idearikkaat ihmiset ovat kukoistavan kylätoiminnan sielu ja sydän. Kunnon talkoohenki ja naapuriapu muodostavat vankan kivijalan menestyvälle kyläyhteisölle, josta yhteistä asuinaluetta on hyvä lähteä kehittämään asukkaiden toiveiden mukaiseksi: viihtyisäksi ja turvalliseksi, juuri meidän kylämme näköiseksi.

Talkoiden järjestäjän tietopaketti löytyy tästä linkistä.

Viime kaudella pistettiin Pikkolo-hankkeilla kylien yhteisiä tiloja kuntoon, mitähän tällä kaudella keksitään? Esimerkkinä tässä Aisaparin toteuttaman Suomen ensimmäisen koordinaatiohankkeen raportti.

Kestävät kylät

Luonnossa on valtavat mahdollisuudet virkistäytymiseen, matkailuun ja yritystoimintaan. Tehtyjen selvitysten mukaan Aisaparin alueen vetovoimaisuus perustuu vahvasti luontoon ja maaseutumaisemaan. Asuinalueen luonnon ja ympäristön hyvinvointi pitää tutkitusti yllä myös ihmisten hyvinvointia. Mieliala kohenee viiden luonnossa vietetyn minuutin jälkeen, verenpaine laskee jo vartin luontoilulla. Luonnosta, maisemasta ja ympäristöstä kannattaa siis pitää huolta kaikin tavoin. Kestävä toiminta niin yhdessä toimittaessa kuin jokaisen omassa arjessa on kaikkien etu.

Kestävät kylät -hankkeen tavoitteena on edistää luonto- ja ympäristöosaamista Aisaparin alueella. Luontoon ja ympäristöön liittyvä osaaminen on edellytys sille, että paikallinen kehittämistyö voi olla kestävää. Luonnon, maiseman ja ympäristön hoitaminen ja suojeleminen sekä luontoon liittyvä liiketoiminta, esimerkiksi matkailun kehittäminen, onnistuvat parhaiten yhteistyössä. Eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen parantaminen helpottaa sovittamaan toimintoja yhteen luontoalueilla. Hankkeessa kerätään, tuotetaan ja levitetään tietoa alueen luonnon monimuotoisuudesta, ympäristöhoidosta, kestävistä toimintatavoista ja luonnossa harjoitettavista elinkeinoista.

Luonnon, maiseman ja ympäristön tilaa pyritään parantamaan siellä, missä kyläläiset yhdessä toteavat parannuskohteita löytyvän. Tietoiskuja ja uutisia aiheista välitetään ja julkaistaan säännöllisesti. Kylillä järjestetään myös työpajoja ja demonstraatioita esimerkiksi kestävän kehityksen mukaisista valinnoista, vaikkapa uusiutuvien energialähteiden käytöstä. Hankkeen blogin löydät osoitteesta:

https://luontomaisemaymparisto.wordpress.com/

Otathan yhteyttä, kun haluat edistää alueen luonnon suojelua tai maiseman ja ympäristön hoitoa:
Aana Vainio, hankevetäjä Kestävät kylät, puh 0400 152 171, aana.vainio(a)aisapari.net

  

Kylille-hanke kannustaa kyliä kehittymään

Jokaisella kylällä ja paikallisyhteisöllä on oma identiteettinsä ja omat kehittämistarpeensa. Kylissä tehdään valtava määrä vapaaehtoistyötä, joka luo hyvinvointia ympäristöönsä. Kylätoiminta vahvistaa yhteishenkeä ja juurruttaa asukkaita kotiseutuunsa.

Kylille-hankkeen tavoitteena on tukea kyliä ja yhdistyksiä niiden kehittämistoimissa. Yhteisenä tavoitteenamme on edistää asukkaiden osallisuutta ja aktiivista toimintaa sekä parantaa kylien viihtyisyyttä, arjen turvallisuutta ja vetovoimaisuutta.

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien käynnistämän Kylille-hankkeen avulla etsitään keinoja yhteisöllisyyden ja kansalaisvaikuttamisen lisäämiseen, palvelujen saatavuuden turvaamiseen sekä kylien viestinnän kehittämiseen.

Tilaa Aisapari kyläiltaan, tehdään kylätesti ja pistetään pallo liikkeelle!
Päivi Kultalahti, hankevetäjä Kylille-hanke, puh. 0400 239 359, paivi.kultalahti(a)aisapari.net

Vuoden eteläpohjalainen kylä -hakulomake tästä linkistä tai Päiviltä!

Paree kylä - Etelä-Pohjanmaan paikallisyhteisöjen kehittämisstrategia 2014-2020


Tulostettava kyläkysely tässä linkissä.

Google-kysely tässä linkissä.

Lataa kylätesti tästä linkistä!

Aisapari neuvoo kyliä kylätoiminnan suunnittelussa: kyläsuunnittelutyökirja

Katse ympäristöön päin: ympäristötyökirja

Kaikenlaisia vinkkejä kylätoimintaan: vinkkiopas

Aisaparin kyläopas - tarinaa ja tietoa kyläteiden varrelta

Tulomuuttajan palvelumalli

Veroilmoituksen ohjevideo

Aana Vainion kokoama ohjeistus: Ilmoitukset ja mainokset tiealueella