HAKU ON PÄÄTTYNYT JA TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET ON VALITTU!

Hakemus toimitetaan Aisaparille 30.11.2016 klo 15 mennessä, osoitteeseen
Aisapari ry, Loppusuora 9, 62200 KAUHAVA.

Hakemus tehdään lomakkeelle 3325B (Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma) ja siihen liitetään:

  • Toimenpiteen kuvaus; Kohde, käyttäjäryhmät ja kuvaus hakijan toiminnasta. Kuvaus toimenpiteen tarpeesta ja toteuttamisesta.

  • JOs kohteena on rakennus: pääpiirustus, asemapiirustus ja muut piirustukset, joilla kuvataan rakentamista

  • Sopimukset kiinteistön tai maanomistajien kanssa + sopimusten rekisteröinti

  • Toimenpiteen kustannusarvio

  • Arvio talkootyön määrästä ja laadusta LOMAKE
  • Yhdistyrekisteriote
  • Yhdistyksen tilinpäätös

  • Yhdistyksen säännöt

  • Pöytäkirjanote tai muu päätös, jossa hankkeesta ja siitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty

  • Tarvittavat luvat ja ilmoitukset 

Täytä myös indikaattorilomakkeet 3306Dind ja 3306Lind

Täytä lomakkeet huolellisesti ja huolehdi siitä, että hakemus on allekirjoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaan. Toimita yllä mainitut liitteet heti hakemuksen mukana. Toimenpiteet pisteytetään ja valitaan rahoitettavaksi hakemuksen perusteella – tee se siis huolella! Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Ohjeet ja täytettävät lomakkeet löytyvät myös suomi.fi-sivulta


Miten toimenpiteiden valinta tehdään?

Hakuajan päättymisen jälkeen hakemuksen tarkistetaan ja hakijalta pyydetään mahdolliset lisäselvitykset. Toimenpiteet pisteytetään valintakriteerien perusteella. Aisapari ry:n hallitus valitsee rahoitettavat toimenpiteet.

Valittujen toimenpiteiden toteuttajien kanssa tarkistetaan kustannukset ja tehdään tuensiirtosopimus. Toimenpiteiden hakemukset syötetään Hyrrä-järjestelmään, ja ELY-keskus tekee niille laillisuustarkastuksen ja rahoituspäätöksen. Toimenpiteen rahoitus varmistuu vasta, kun ELY-keskus on tehnyt päätöksen.

Milloin toimenpiteen voi aloittaa ja milloin sen on oltava valmiina?

Toimenpiteen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun tuensiirtosopimus on tehty, hakija on osallistunut Aisaparin toteuttamaan koulutukseen ja Aisapari antanut luvan toimenpiteen aloittamiselle. Arviolta tämä tapahtuu huhtikuussa 2017.

Toimenpide on toteutettava 31.12.2017 mennessä.

Milloin tuki maksetaan?

Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kulujen perusteella. Kaikista kuluista on oltava tositteet ja kustannukset on vietävä toteuttajan kirjanpitoon. Maksuhakemus tehdään yhteisesti kaksi kertaa hankkeen aikana. Aisapari ilmoittaa hankkeen alkaessa määräajat maksujen hakemiselle.

Ennakkoa ei voida maksaa.

Miten tarkkaan toimenpiteen sisältö ja kustannukset pitää tietää hakuvaiheessa?

Toimenpiteen sisältö ja kustannukset tarkistetaan ja hyväksytään hakuvaiheessa. Tuen maksu edellyttää, että toimenpide on toteutettu hyväksytyn suunnitelman mukaan. Jos suunnitelmiin tulee muutoksia, niitä ei voida hyväksyä jälkikäteen. Kustannuksiin joita suunnitelmassa ei ole, on etsittävä rahoitus muualta.

Mistä saan lisätietoja? Kuka neuvoo hankkeen aikana?

Aisapari!

Kehittämissuunnittelija Eeva Arpala p. 040 830 6541, eeva.arpala@aisapari.net

Kehittämissuunnittelija Päivi Kultalahti p. 0400 239 359, paivi.kultalahti@aisapari.net