Aisapari

Aisapari ry toteuttaa maaseudun kehittämistyötä. Tämän vuoksi yhdistyksen hallitustyöskentelyssä on omat erityispiirteensä.

Leader-ryhmien hallitukset ovat tärkeitä toimijoita Suomen maaseudulle. Ne linjaavat ja mahdollistavat alueensa kehittymistä. Hallituksilla on useita rooleja: maaseudun kehittäjä, työnantaja, yhteyksien luoja, vaikuttaja ja alueensa ääni. Hallitustyöskentely on haastavaa ja vaativaa, mutta varmasti myös palkitsevaa.

Hallituksen jäsenyys ei ole etuoikeus, se on vastuu. Alle on koottu taustatietoa ja ohjeistusta hallitustyöskentelyn tueksi.


1. Yhdistyslaki

2. Aisaparin säännöt

3. Hallituksen kokoonpano & yhteystiedot

4. Toimiston kokoonpano & yhteystiedot

5. Toimintasuunnitelma, talousarvio & viestintäsuunnitelma 2018

6. Toimintakalenteri 2018

7. Vuosiraportti 2016
    Vuosiraportti 2014-2015

8. Aisaparin sähköinen viestintä

9. Kokouskäytäntöä

10. Kirjautuminen Hyrrään

11. Hallitustyöskentelyn opas

12. Hankkeiden valintakriteerit: 

kehittämishankkeet

yritystuet

yleishyödylliset investoinnit 

alueiden- ja kansainväliset hankkeet

13. Kokouspalkkiokäytäntö

14. Aisaparin johtosääntö

15. Maaseutuohjelman lainsäädäntö

16. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

17. Aisaparin ohjelmakauden 2014-2020 strategia Merkki päällä!

18. Strategian tiivistelmä

19. Paree kylä -strategia