Aisaparin hallitus piti järjestäytymiskokouksensa ja puheenjohtajaksi vuodelle 2015 valittiin Marketta Kangas. Varapuheenjohtajaksi Ahti Mäkitarkka. Hallituksen sihteeriksi valittiin Esa Honkimäki ja yhdistyksen taloutta
hoitaa Aisaparin toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää.LUE LISÄÄ...​


 

post image

Luonto ja ympäristö

Prännin Patikka on Yliluoman maa- ja kotitalousseuran toteuttama ulkoilureittihanke. Reitin kokonaispituus on noin 20 km. Se on toteutettu raivaamalla Palaneenkallioiden ja Vallamin maastoon uusia metsäpolkuja.

post image

Elinvoimainen alue

Vetovoimainen ympäristö on tärkeä osa alueen elinvoimaisuutta.
Yhteinen ympäristö -julkaisussa tehdään tutuksi alueen ympäristön vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä herätellään kiinnostusta pienten ympäristöhankkeiden toteuttamiseen.

post image

Yhteisöllisyys

Yhteinen ympäristö ja kestävä kehitys teoiksi -hankkeessa valmistettiin ympäristötyökirja, josta löytyy vinkit yhteisölliseen tekemiseen ympäristön ja kestävän kehityksen hyväksi.Into antaa ajattelemisen aihetta. Lue
Inton blogi täältä.

Tapahtumakalenteri Katso tulevat tilaisuudet täältä.


post image

Harpilla intoa harrastuksiiin

Aisaparin Harppi-koordinointihanke antoi tukea yhdistyksille harrastusvälineiden hankintaan. Lue tästä hankkeen raportti vinkiksi tulevien hankkeiden suunnitteluun!

post image

Vinkkejä kyläoppaasta

Kylien aktivointihanke HINKU on julkaissut kylävinkkioppaan, johon on kirjattu ylös hankkeen aikana esiin tulleita hyviä käytäntöjä.


post image

Muuttajille palvelumalli

Kotopesä-hankkeessa luotiin muuttajan palvelumalli, jonka toivotaan herättävän ajatuksia niin kuntien kuin kylienkin markkinoinnissa.